PPH

Plastový systém odkouření ALMEVA slouží především pro odkouření kondenzačních kotlů (s výstupní teplotou spalin do 120°C). Používá se pouze pro spotřebiče spalující plynná paliva - zemní plyn (L, H) a tekutá paliva (LTO).

Jedná se o moderní vyspělý systém odvodu spalin, precizně navržený tvar hrdlového spoje umožňuje vynikající hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení.

Je určen převážně pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty (tlak uvnitř komínové vložky je během provozu vyšší než vně). Může být použit i pro komíny s přirozeným tahem. Je vhodný pro komíny plánovitě provozované v mokrém režimu.

Komponenty jsou vyrobeny z termoplastické vysokomolekulární látky polypropylen homopolymer (PPH). Díly jsou vyráběny v průměrech průduchu 60 až 200 mm.

Hrdlové spoje jsou těsněny elastomerovými kroužky, které zajišťují těsnost, pevnost, ale i dlouhodobou pružnost spoje.

Sortiment pevného potrubí doplňují flexibilní hadice a přechodky k pevným vložkám.
Celý systém plastových vložek může být doplněn koncentrickým odkouřením ve dvou variantách použití. Každý z výše uvedených typů je navíc vyráběn v provedení nerez nebo v provedení bílá prášková barva.


komínový systém LIL - koaxiální přívod vzduchu pro spalování- varianta po fasádě, nebo v šachtě(vzduch pro spalování nasává z šachty) a srůznými typy ukončení-vyústění
materiál - vnitřní trubky plast PPH, vnější ocel-bílý komaxit


systém LAB - fasádní koaxiální odkouření                                       systém LAL - fasádní koaxiální odkouření
materiál - vnitřní trubky plast PPH, vnější nerez                              materiál - vnitřní trubky plast PPH, vnější ocel-bílý komaxit
systém LIB
- s nerezovým kouřovodem, varanta po fasádě s koaxiálním přívodem vzduchu, nebo v šachtě

materiál - vnitřní trubky plast PPH, vnější nerez

Technické nákresy, schémata jednotlivých systémů

Komínový systém ALMEVA je dodáván firmou TECH TRADING se kterou naše montážní firma OCELMAT s.r.o. dlouhodobě spolupracuje.

Výrobce: ALMEVA AG, Kenzenauerstrasse 4, CH-9223 Schweizersholz

Více na: http://www.techtrading.cz/kominy/almeva.php