menu
menu close

Kontrola komínů, čištění komínů Brno

GFX | images | kominy_cisteni.JPGProvádíme  odborné kontroly komínů v lokalitě Brno a okolí . Spolehlivé zkontrolování zkušeným kominíkem je zárukou vašeho bezpečí.  Ocelmat Brno  nabízí kontrolu komínu bez čekání a za dobrou cenu. Pokud chcete objednat službu „ kontrola komínů Brno “, pak volejte  608 911 841 .

Od ledna 2011 platí pro majitele nemovitostí povinnost provádět pravidelnou kontrolu komína, kterou musí zajistit kominík. Kontrola komína od pracovníků Ocelmat Brno zahrnuje odborné posouzení celkového stavu spalinové cesty, její těsnosti a zhodnocení, zda je způsobilá pro provoz. Součástí je i kontrola požární bezpečnosti komína, vzhledem ke stavebnímu provedení a umístění hořlavých součástí stavby.

Výsledkem odborného kontrolního úkonu je tzv. Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty. Je předložena na speciálním formuláři, který obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti.

Pro oblast „Brno a okolí“ provádí kontroly komína:

  • kominík Lukáš Heimerle - 608 911 841
  • kominík Karel Ocelka -  603 145 305

Více o revizi komínů pro oblast Brno najdete zde.

Cena kontroly komína od Ocelmat Brno

GFX | images | cisteni_kominu.JPG
Čištění komínu Brno

Cena překontrolování komína bez čištění zpravidla vyjde na cca 500 Kč. Je třeba upozornit, že cena se může částečně navýšit s ohledem na složitost přístupu ke komínovým revizním otvorům nebo dle složitosti celého komínového systémů. Tyto případy jsou však výjimkou, která i tak není důvodem rapidního navýšení ceny prováděné kontroly.

V rámci služby „kontrola komína Brno“ lze provést i prohlídku speciální komínovou kamerou. Cena této související služby je 1500 – 2000 Kč (dle konkrétního komína). Je vhodné tuto proceduru provést, pokud je komín např. ucpaný, pro kontrolu komínové vložky, její těsnosti apod.  Provádí Lukáš Heimerle - 608 911 841.

Kontrola komínu není revize!

Je naší povinností vás upozornit, že výše popsané provedení kontroly komína nelze chápat jako uskutečnění  zákonem definované revize komína. Kontrolu provádí kominík pravidelně v odpovídajících intervalech. Naopak revize spalinových cest je vyžadována při výstavbě nového komína, jeho změny nebo napojení nového spotřebiče.

Kontrola komínu a legislativa

GFX | images | kominy_kontrola.JPG
Kontrola komína Brno

Problematiku kontroly komína upravuje Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších zákonů:

§ 2 Kontrola spalinové cesty

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí

  1. posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
  2. posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
  3. posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
  4. posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  5. posouzením jejího stavebně technického stavu.

(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší a ve lhůtách jím stanovených, se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.    

Přehledná tabulka – lhůty kontrol spalinové cesty dle legislativy

GFX | images | kontrola_kominu.JPG
Výsledek kontroly komína
GFX | images | kontrola_a_cisteni_kominu.JPG
Zadehtování zjištěné při kontrole komína

 

 

 

 

 

 

O kominictví

Firma OCELMAT s.r.o. byla založena v roce 2007 a navázala na práci firmy Karel Ocelka z roku 1997. Od počátku své činnosti se naše kominictví specializuje na montáže, stavby a rekonstrukce komínů, frézování a vložkování komínů, realizace nerezových komínů, montáže krbových kamen i plynových kotlů. Zajišťujeme veškerý servis pro vaše komíny. 

Díky úzké spolupráci s výrobci komínových systémů si udržujeme neustálý přehled o novinkách, změnách v legislativě a obecně o dění v oblasti komínové techniky tak, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout vždy jen to nejkvalitnější a nejvýhodnější řešení nejen v oblasti čištění a kontroly komínů.

V případě vašeho zájmu o službu "kontrola a čištění komína Brno" nás kontaktujte zde.

-----------------

Tematické určení obsahu stránky: kontrola komínů Brno, čištění komínů Brno, kontrola spalinové cesty Brno, kontroly komínů, čištění komínů Brno, čištění komína.