menu
menu close

Čištění komínů – Ocelmat Brno

Čištění komínů Ocelmat BrnoNechte si vyčistit komín od odborníků. Poskytujeme službu „čištění komínů Brno“ – za odpovídající cenu a s garancí kvalitního provedení. Pokud si netroufáte na čištění komína svépomocí, neznáte správné čisticí úkony a nemáte potřebné vybavení na vyčištění komína, pak je vhodnější požádat jednou za čas o provedení kominíkem. To samé samozřejmě platí i opravě komínu svépomocí. Při případném problému a následné pojistné události je třeba mít orazítkované potvrezní od odborné kominické firmy.

Služba „čištění komínů Brno“ realizovaná pracovníky  Ocelmat Brno zahrnuje odstranění nežádoucích produktů spalování  (saze), které se uchytily uvnitř komína. Dále pak vyproštění předmětů, které mohly do komína spadnout. Zahrnuje také vyčištění kondenzační jímky. Očištění od pevných usazenin v kouřovodu, komínovém průduchu a lapači jisker je doplněno o vybrání pevných částí usazených v neúčinné výšce komínového průduchu.

Ve firmě Ocelmat Brno provádí čištění komínů:

  • Karel Ocelka - 603 145 305
  • Lukáš Heimerle - 608 911 841

Výsledkem služby "čištění komínů" je čistá spalinová cesta, která zajišťuje bezproblémový provoz. Veškeré usazeniny, které mohou ohrožovat požární bezpečnost, život a majetek, jsou eliminovány. O této skutečnosti vám provedeme zápis dle stanovených zákonných požadavků.

Provádíme samozřejmě i čištění komínů s nerezovou vložkou.

Čištění komína svépomocí?

Čištění komínu si ve většině případů můžete provádět sami (u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW). Je nutno o tom ale i tak provést zápis do požární knihy či jiné záznamové dokumentace.

Zejména u spotřebičů na pevná paliva je potřeba vybrat saze a "protáhnout" štětkou nebo kartáčem komín více, než jednou v roce. Komín pak lépe táhne, oheň lépe hoří. Čistící kartáče, štětky a jiné potřeby pro údržbu a čištění komínů lze zakoupit přímo v našem e-shopu.

Pokud však nemáte přehled o veškerých rizicích zanesených spalinových cest a odpovídajících vhodných způsobech čištění komínů takovým postupem, který spalinovou cestu nepoškodí, pak je vhodné se obrátit raději na odborníka. A to i s ohledem na to, že případný požár způsobený špatným/nedostatečným čištěním komínů, se pro případ pojistné události musí dokládat potvrzeními o pravidelně prováděných čištěních komínů odbornou osobou.

V případě spalinových cest s napojením kapalných nebo plynných paliv nelze provádět čištění svépomocí. V tomto případě je nutností využít službu odborné osoby.

Často je třeba v rámci služby „ čištění komínů Brno “ uskutečnit i razantnější zásah s cílem odstranit „zatvrdlé usazeniny“. Jedná se o oddehtování komínu frézkou .  Zadehtovaný komín: takto zadehtovaný komín už nelze vyčistit klasicky štětkou a běžným kominickým náčiním. Komín je potřeba vyfrézovat (odfrézovat dehet) nebo vypálit.

Provádíme i revize komínů.

Čištění komínu a legislativa

Řídí se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění ostatních souvisejících zákonů. Výňatek týkající se čištění, je uveden níže.

3 Čištění spalinové cesty:

(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Lhůty čištění spalinové cesty definované zákonem

------------------

O kominictví Ocelmat Brno

Firma OCELMAT s.r.o. byla založena v roce 2007 a navázala na práci firmy Karel Ocelka z roku 1997. Od počátku své činnosti se naše kominictví specializuje na montáže, stavby a rekonstrukce komínů, frézování a vložkování komínů, realizace nerezových komínů, montáže krbových kamen i plynových kotlů. Zajišťujeme veškerý kominický servis pro vaše komíny v oblasti Brno a jeho širším okolí. 

Díky úzké spolupráci s výrobci komínových systémů si udržujeme neustálý přehled o novinkách, změnách v legislativě a obecně o dění v oblasti komínové techniky tak, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout vždy jen to nejkvalitnější a nejvýhodnější řešení nejen v oblasti čištění a kontroly komínů.

V případě vašeho zájmu o službu "čištění komínu Brno" nás kontaktujte zde.

 

---

Tematické určení služby: čištění komínů Brno, vyčištění komínů, čištění komínů s nerezovou vložkou.