menu
menu close

Opravy komínů Brno-venkov

Zkušená a spolehlivá kominická firma Ocelmat vám obstará jakékoliv opravy související s komíny různých typů a systémy spalinových cest. Jak již napovídá samotný název služby „opravy komínů Brno-venkov“, je primárně určena pro zákazníky z Brna a širšího okolí. Rádius naší působnosti je přibližně 30 km od Brna, tudíž okres Brno-venkov pokrýváme kompletně.

V případě jakéhokoliv problému s komínem, nás kontaktujte. Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci ohledně opravy vašeho komína. Na základě informací, které nám poskytnete, vám rádi předložíme nezávaznou cenovou nabídku konkrétních úkonů, které je třeba na komínu provést, aby byly nedostatky odstraněny a nehrozilo jeho nadměrné naklánění, praskání, přílišné usazování dehtu/zplodin, případně i požár.

Mezi nejčastější příznaky vedoucí k úvahám, že je třeba oslovit odborníka na opravu komínů, patří situace, kdy pozorujete na těle komínu praskliny či dokonce trhliny. Mezi další patří rychle postupující zakřivení komína, vlhké skvrny na povrchu komína, únik spalin do interiéru apod.

Oprava komínů
Oprava komína Brno-venkov
Oprava komínů - Brno venkov
Komín před opravou

 

V rámci služby „oprava komínů Brno-venkov“ provádíme:

  • Frézování komínů
  • Vložkování komínů
  • Čištění spalinových cest
  • Opravy spár nebo nové omítnutí
  • Sanace statiky komína
  • Přezdění části komína
  • Úpravy sopouchů a dvířek
  • Obnova komínové hlavy

Opravy komínů zajišťujeme jak v případě interiérových problémů, tak i nedostatků nadstřešní části komína. Zpravidla u starších komínů se jedná právě o problémy nadstřešní části.

Více o jednotlivých úkonech se dočtete zde:

 

Pokud máte zájem o nezávazné nacenění služby „opravy komínů Brno-venkov“, pak nás kdykoliv kontaktujte.