menu
menu close

Revize komínů Brno

Provádíme zákonem definované revize komínů, které musí majitelé/správci nemovitostí pravidelně zajišťovat u odborných kominických firem. Máme veškerá odborná oprávnění k poskytování služby „revize komínů Brno“ v souladu s pravidly, které zákonné vyhlášky ukládají pro realizátory revizí. Součástí revize je nejen samotná kontrola spalinové cesty a konzultace za účelem nápravy, případně i samotná náprava nevyhovujícího stavu našimi kominíky. Samozřejmě obdržíte taktéž tolik potřebnou revizní zprávu, která je dle zákona nutným výstupem revize.

Služba „revize komínů Brno“ je určena především pro naše klienty, dle možností i pro klienty z Brna a širšího okolí (cca do 20 km). Pokud chcete mít jistotu spolehlivého a odborného provedení revize komínu od zkušených kominíků, pak nás kontaktujte.

Revize komínů
Revize odkouření kotle
Revize komínů Brno
Revize komínu Brno

 

Revizi komínu by měli u odborných firem zajistit všichni odpovědní provozovatelé spalovacích zdrojů tepla, kotlů, kamen a krbů. Problematiku revize spalinových cest řeší z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, resp. související prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, jež je účinná od 29. 1. 2016. Revize komínu je definována ve třetím paragrafu „Revize spalinové cesty“, přesněji ji řeší odstavec 1., který mimo jiné udává:

(1) Revize spalinové cesty se provádí

 1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 5. po komínovém požáru, nebo
 6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Pozor, revize komínu není klasickým čištěním či kontrolou komína, které definuje Nařízení vlády č. 91/2010 tak, že by se mělo realizovat 1x ročně.  Samozřejmě mimo revize provádíme taktéž výše zmíněné čištění a kontrolu komínů – více informací najdete zde.

Předpis 34/2016 Sb. - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

 

Nejčastější úkony:

 • Revize komínů plynových spotřebičů.
 • Revize komínů kotlů UT.
 • Revize komínů kamen.
 • Revize komínů krbů.

 

Revize komína probíhá na základě předchozí domluvy s majitelem objektu, máte tak jistotu termínu dle vzájemné dohody. Ideální pro vás je, pokud úkon revize komína nenecháte na poslední chvíli, jako většina ostatních majitelů nemovitostí. V podzimním období jsou realizační lhůty o něco delší s ohledem na enormní zájem o revize komínů před topnou sezónou. Zároveň doporučíme, ať si nenecháte provádět revize komínů od lidí, kteří u vás bez ohlášení zazvoní s nabídkou provedení revize komína. Často se jedná osoby bez potřebného oprávnění, které garantuje zákonnou správnost úkonu. Dbejte na opatrnost při takovýchto nevyžádaných řemeslných návštěvách.

O kominictví

Firma OCELMAT s.r.o.   založena v roce 2007 a navázala na práci firmy Karel Ocelka z roku 1997. Od počátku své činnosti se naše kominictví specializuje na montáže, stavby a rekonstrukce komínů, frézování a vložkování komínů, realizace nerezových komínů, montáže krbových kamen i plynových kotlů. Zajišťujeme veškerý servis pro vaše komíny. 

Díky úzké spolupráci s výrobci komínových systémů si udržujeme neustálý přehled o novinkách, změnách v legislativě a obecně o dění v oblasti komínové techniky tak, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout vždy jen to nejkvalitnější a nejvýhodnější řešení nejen v oblasti revizí komínů.

V případě zájmu o nezávazné sdělení ceny a možného termínu provedení služby „revize komínů Brno“ nás prosím kontaktujte. Obratem se vám ozveme.

Proč zvolit nás na revize komínů?

 • moderní vybavení pro účely kvalitní revize komínů
 • dlouholeté zkušenosti s revizí komínů
 • výhodná cena za revizi komínu
 • revize komínu v krátkém termínu

---------------

Tematické určení služby: revize komínů, revizní zpráva ke komínům, povinná revize komínů, revize komínu plynového kotle, revize komínů Brno, revize komína Brno.