menu
menu close

Reference kominických prací Ocelmat Brno

Níže najdete ukázky naší kominické práce z posledních let naší činnosti, kdy jsme veškeré kominické úkony začali dokumentovat pro naše potenciální klienty, kteří by se chtěli dopředu seznámit s výsledky naší činnosti a prostudovat naši odbornost i rozsah poskytovaných kominických prací. Reference kominických činností máme uspořádány dle jednotlivých roků.

Několik ukázkový referenčních fotek: