Souhlas se zpracováním osobních údajů

číst více

Správce

Společnost OCELMAT s.r.o. se sídlem: Příkop 27/2a, Zábrdovice, 602 00 Brno a IČ: 27750078, DIČ: CZ27750078 vedená u Krajského soudu v Brně spisová značka: C 56518 , dále jen „Správce“ je oprávněna zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, pokud k tomu udělíte tento souhlas se zpracováním osobních údajů.

Rozsah údajů

Zpracovávány budou pouze osobní údaje, které nám poskytnete v takovém rozsahu a za účelem, ke kterému byly předány a poskytnuty.

Zpracovávat se mohou údaje jako je:

Zákonným důvodem pro zpracovaní údajů je nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, článek 6, bod 1. a., takzvané nařízení GDPR.

Zpracování údajů a účel jejich zpracování

Správce může zpracovávat všechny poskytnuté údaje, pokud byl klientem poskytnut souhlas nebo jsou potřeba k vyřízení požadavků klienta a to například za účelem:

Zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu bude jen po dobu nezbytně nutnou, v tomto případě neurčitou nebo do doby odvolání tohoto souhlasu s jejich zpracováním.

Osobní údaje mohou být zpracovávány jak automaticky, tak i ručně a nebudou předávány dalším subjektům, pokud to není potřebné k vyřízení požadavků klienta, objednávky či není uvedeno jinak v tomto souhlasu.

Správce vyvine maximální možné úsilí k zabezpečení osobních údajů subjektů. Pokud dojde k narušení bezpečnosti údajů, bude správce neprodleně informovat jak subjekt, tak i Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů

Správce a třetí osoby, dále jen „Zpracovatelé“, provádí zpracování dat a dodržují zásady ochrany a zabezpečení vašich dat a osobních údajů. Zpracovatelé a osoby správce mají přistup vždy jen k údajům relevantním k provedení transakce/požadavku a jen po dobu nezbytně nutnou k realizaci zpracování.

Hlavními zpracovateli jsou či mohou být například:

Práva k údajům

Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a neexistuje zákonná povinnost či sankce za neposkytnutí. Neposkytnutí, ale znamená, že správce nemůže poskytnout služby, při kterých jsou osobní údaje zapotřebí.

Subjekt má práva k údajům, které jsou zpracovávány a to zejména:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, požadavek na to být zapomenut či jiné dotazy ohledně osobních údajů musí být doručeny písemně na adresu správce (uvedenou jako kontaktní adresa na stránce kontakty) nebo elektronicky emailem na adresu info@ocelmat.cz s údaji, které umožňují ověřit, že se jedná o požadavek daného subjektu.

Odvolání či výmaz platí od data doručení a bude zpracován co nejdříve v rámci technických možností správce. Osobní údaje, které je nutné uchovávat z důvodu jiného právního základu či jsou nutné k vyřízení plnění závazků či smluv nemohou být v rámci požadavku na výmaz vymazány.

Závěr

Subjekt stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů ve stanoveném rozsahu dle tohoto souhlasu a dle vlastní, svobodné a vážné vůle.

Close icon

Kontaktní formulář