menu
menu close

Ventilátory Brno

GFX | images | ventilatory.jpgObčas se setkáváme s malým tahem komína (nedostatečná účinná výška, malý průřez komína, nově instalovaná plastová okna, koupelny s malými či žádnými okny atd.). Možnou náhradou přirozeného tahu je zapojení spalinových ventilátorů.

Ventilátor se montuje v horní části komína. Když je ventilátor zapnutý, vytváří podtlak (sání) v celé výšce komína, což způsobuje, že spaliny (dým), je extrahován do komína a čerstvý vzduch, potřebný k hoření, je přisáván do ohniska spotřebiče, kde zabezpečuje účinné spalování.

Firma OCELMAT s.r.o. dodává ventilátor Exodraft a M 500. Ventilátor Exodraft tvoří součást systému a musí být napojený na Exodraft regulátor.

Technické údaje komínových ventilátorů, regulátorů a příslušenství Exodraft.

Více o exodraft (bývalé exhausto) na:

http://www.exhausto-ventilation.com

http://www.techtrading.cz/cz/spalinove-ventilatory-exodraft

Více o M 500 (bývalé Darco) v pdf

 

GFX | images | ventilatory_1.jpg                                  GFX | images | ventilatory_2.jpg

Komínový ventilátor M 500                Exodraft komínový ventilátor RS 

 

GFX | images | ventilatory_4.jpg

 

Listopad 2012, komínový ventilátor Exodraft RSV 01241, pohled na stavení, na fasádě komín z tvárnic, na kterém je na ústí namontovaný ventilátor.