Plastový systém odkouření ALMEVA slouží především pro odkouření kondenzačních kotlů (s výstupní teplotou spalin do 120°C). Používá se pouze pro spotřebiče spalující plynná paliva - zemní plyn (L, H) a tekutá paliva (LTO).
Jedná se o moderní vyspělý systém odvodu spalin, precizně navržený tvar hrdlového spoje umožňuje vynikající hydraulické vlastnosti potrubí, což zaručuje dokonalé proudění spalin a nízké riziko zanášení.
Je určen převážně pro přetlakové a vysokopřetlakové spalinové cesty (tlak uvnitř komínové vložky je během provozu vyšší než vně). Může být použit i pro komíny s přirozeným tahem. Je vhodný pro komíny plánovitě provozované v mokrém režimu.

Komponenty jsou vyrobeny z termoplastické vysokomolekulární látky polypropylen homopolymer (PPH). Díly jsou vyráběny v průměrech průduchu 60 až 200 mm.
Hrdlové spoje jsou těsněny elastomerovými kroužky, které zajišťují těsnost, pevnost, ale i dlouhodobou pružnost spoje.
Sortiment pevného potrubí doplňují flexibilní hadice a přechodky k pevným vložkám.
Celý systém plastových vložek může být doplněn koncentrickým odkouřením ve dvou variantách použití. Každý z výše uvedených typů je navíc vyráběn v provedení nerez nebo v provedení bílá prášková barva.


Komínový systém ALMEVA je dodáván firmou TECH TRADING se kterou naše montážní firma OCELMAT s.r.o. dlouhodobě spolupracuje.
Výrobce: ALMEVA AG, Kenzenauerstrasse 4, CH-9223 Schweizersholz
Více na: http://www.techtrading.cz/kominy/almeva.php

 

plastová komínová vložka pevná                                                          plastová komínová vložka flexibilní

zpět na vložkování komínů

zpět na plastový komín Almeva