Plastový komín pro kondenzační kotel

Jedná se o systém plastových dílů pro komínovou vložku se specifickými nároky. Převážně slouží pro odvod spalin od spotřebičů na plynná a kapalná paliva v přetlakovém i podtlakovém provozu, kde teplota spalin nepřesahuje 120°C.

Při provozu nízkoteplotních a kondenzačních kotlů vznikají agresivní kondenzáty obsahující kyseliny. Z tohoto důvodu jsou na vlastnosti materiálů použitých k výrobě komínových vložek kladeny vysoké požadavky z hlediska jejich chemické odolnosti, tepelné propustnosti, plynotěsnosti. Jako nejlepší řešení se nabízejí systémy vyráběné ze speciálních konstrukčních plastů certifikovaných a schválených pro odvod spalin.

Vyznačují se téměř neomezenou životností, pružností, extrémní odolností vůči agresivním kondenzátům, UV-záření a vysokou tepelnou stálostí.

Instalace se provádí vložkováním do stávajících světlíků, průchodů, komínových tvárnic a podobně.

fotky realizace

Naše firma používá: komínové systémy Almeva PPH

                                     komínové vložky Almeva