Odstranění dehtu z komína

Když je komín zadehtovaný, vyčistit ho kartáčem a štětkou nepomůže. Uvnitř komína zůstává černý pevný povlak - dehet, který se při zahřátí taví a následně vytéká z komínových dvířek, do sopouchu a může prolínat i skrz cihlové zdivo.

Dehet v komíně může od jiskry chytnout, hrozí vyhoření komína a celého domu!!

Komín čistíme frézkou na oddehtování komína.

Princip frézky na oddehtování: frézovací hlava - rotor se spustí dovnitř komína z ústí nebo z komínovách dvířek na půdě, kde pomocí otáček postupně opracovává dehtovou slupku a drolí ji na částice a drobný prach. Ty vybereme z komínových dvířek v patě komína a odvezeme.

  • Vyfrézkovat lze komín cihlový, šamotový, z cihelných tvrovek a podobně.
  • Výhodou oproti vypalování komína je bezpečnost, nenáročnost a zachování komína bez rizika poškození, popraskání.
  • Oddehtování komína je rychlé, dle míry zanesení dehtem, síly dehtu.


Pohled do komína po ddehtování ruční frézkou. květen 2016Fotky zleva: zadehtovaný komín, průběh frézkování, vyčištěný komín - dehet je téměř všechen pryč.

Vypavání komína

Vypalování komína je technika stará jako kominické řemeslo samo. Znamená vypálení dehtu, který se uchycuje uvnitř komína.

Vypalování komína s dnes již téměr neprovádí, pokud tak pouze odborně pod dohledem zkušeného kominíka, spacialisty na tuto techniku.  Je to velmi složitá a náročná práce. Při vypalování komínu vzniká velmi vysoká teplota, může praskat komínové zdivo, do objektu může prokouřit plyn. Vypálit lze komín cihlový, šamotový a podobně, nikoli komín s hliníkovou nebo nerezovou vložkou.
V žádném přípedě nikdy nevypalujte komín sami bez kominíka!!! Hrozí vyhoření objektu, nebo otrava lidí!!!
Kvůli náročnosti a bezpečnostním rizikům naši kominíci komíny nevypalují, ale odstraňují dehet frézkou. Je to levnější, bezpečnější a účinné.

zpět